Özbekistan Vatandaşları İçin Türkiye Oturum İzni

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de kısa süreli oturum  izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler. Geçerli oturum izni sahibi Özbekistan vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir. Özbekistan vatandaşının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak Özbekistan vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.
Oturum izni başvurusu, Özbekistan'daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen Özbeklerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak Özbekistan vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların, Özbekistan vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir. Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.Özbekistan Vatandaşları İçin Türkiye Oturum İzni

İlk defa oturum iznine başvuran Özbekistan vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir. Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresi'ne gönderilmelidir. Özbekistan vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Özbekistan vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi'ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Maksimum bir yıl süre için verilen "kısa dönem oturma izni" almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak Özbekistan vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

 1. Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Belgeler            
 2. Oturma izni başvuru formu
 3. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 4. Dört adet vesikalık fotoğraf
 5. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan       
 6. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 7. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 8. o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 1. Oturma izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. İki adet vesikalık fotoğraf
 4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan 
 5. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 6. Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**
 7. İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 8. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

Özbekistan Vatandaşları İçin Türkiye'de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan Özbekistan vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

 1. Oturma izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 4. İki adet vesikalık fotoğraf
 5. Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 6. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 7. Adli sicil kaydı
 8. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 9. o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası
 • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma Başvurusu

Süresiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

Aşağıda listelenmiş yabancılar oturma izninden muaftır.

 • Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar
 • “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar
 • “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar
 • Özbekistan Vatandaşları İçin Türkiye Oturum İzni

Duyurular

Legalize Süreci

Legalize etme süreci, Konsolosluk tarafından belgelerde yer alan imzaların gerçekliğini tespit eden ve tasdik eden ve bu belgelerin bulunduğu ü...
2020-11-28 16:50:01

Özbekistan başkonsolosluk çalışma saatleri

Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu haftaiçi hergün 09.00 ile 17.00 saatleri hizmet vermektedir. ...
2020-10-30 12:58:04

Özbekistan Vizesi İçin Konsolosluk Pasaport Kriterleri

Özbekistan Başkonsolosluğu ve Özbekistan Türkiye Konsoloslukları Özbekistan vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaportlarda, son 10 yıl ...
2020-10-30 11:13:33

Özbekistan vizesi alacak yeşil pasaport sahiplerinin dikkatine

Özbekistan vizesi alacak olan Yeşil pasaport sahibi TC vatandaşları seyahatleri 90 günü geçmeme koşulu ile Özbekistan vize işlemlerinden m...
2020-10-30 11:11:47
Tüm Duyurular
Türkiye oturum İzni